DIENSTEN

Bedrijven die inschrijven

Wilt u kans maken op een overheidsopdracht of uw winkansen hierop vergroten? Probid weet waar aanbestedende diensten op letten bij het lezen en scoren van de inschrijvingen omdat wij al ruim 20 jaar bij overheidsinstellingen (onderwijs, gemeentes, provincies, waterschappen, etc.) aan tafel zitten. Probid kan u helpen bij het opstellen van een onderscheidende offerte, die de kans vergroot om als gegunde partij te worden aangemerkt.

Meervoudig Onderhands aanbesteden

Probid is uw partner bij Meervoudig Onderhands aanbestedingen. Bij deze procedure nodigt de aanbestedende dienst op basis van objectieve criteria een aantal (minimaal 3 en maximaal 5) gegadigden uit om een offerte in te dienen op basis van een door hem vervaardigd beschrijvend document met daarin alle relevante informatie.

 

Nationaal aanbesteden

Bij opdrachten die te groot zijn voor een meervoudig onderhandse procedure maar toch onder de Europese drempelwaarden blijven, kunt u ervoor kiezen alleen de Nederlandse markt te benaderen. De opdracht kunt u in de markt zetten via een nationale openbare of niet-openbare procedure.

Europees aanbesteden

Opdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel moeten in principe volgens de voorgeschreven Europese procedures worden aanbesteed. Dat betekent onder meer dat deze opdrachten door een opdrachtgever vooraf bekend moeten worden gemaakt in het Europese Publicatieblad. Hierdoor kunnen ondernemers uit alle EU-lidstaten inschrijven op de opdracht. De aanbestedingsplicht geldt in principe alleen voor opdrachten van zogenaamde aanbestedende diensten, dus niet voor private partijen.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U OF
UW ORGANISATIE KUNNEN BETEKENEN?

Bel 06 - 17 19 46 92 of vraag een adviesgesprek aan
Persoonlijk Advies