Prestatie inkoop


Hoe prestatie inkoop werkt

In een systeem met de beste waarde kan de waarde van ingekochte goederen of diensten eenvoudig worden beschreven als een vergelijking van kosten en opbrengsten. Inschrijvende partijen worden geselecteerd door een proces van onderzoek op basis van onder meer concreet meetbare kengetallen, voordat al gedetailleerde projectplannen door alle inschrijvende partijen worden vervaardigd.

Criteria prestatie inkoop

Hoewel prestatie inkoop een nieuwe inkoopmethode is, bouwt het voort op aanbesteding en aanbesteding volgens het MEAT-principe (Most Economically Advantageous Tender). Het principe stelt de aanbestedende dienst in staat is rekening te houden met kwalitatieve, technische en duurzame aspecten van de aanbesteding.

Hulp bij Prestatie inkoop?

Heeft u ondersteuning bij prestatie inkoop nodig? Of wilt u meer weten over prestatie inkoop, nationaal of Europees aanbesteden? Wij zijn uw partner en denken graag met u mee. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Minimaliseren van risico’s

Prestatie-inkoop is gebaseerd op het minimaliseren van risico's of het elimineren van risico's. Wanneer toegewezen informatie effectief wordt gebruikt voor een juiste keuze. Dit betekent dat hoe meer informatie beschikbaar is en hoe beter deze wordt gebruikt, hoe beter de toekomst kan worden voorspeld en hoe minder beslissingen of risico's moeten worden genomen.

Prestatie inkoop is niet zo zeer een aanbestedingsmethode, maar meer een benadering op basis van de natuurwet. Men keert de aard begrijpen van transacties die kunnen worden verwacht op het maximaal benutten van expertise, met minimale risico's en maximale waarde als resultaat.

Werkwijze Prestatie inkoop

De aanpak van Probid bij prestatie inkoop is flexibel en persoonlijk, wij begeleiden en bieden van A tot Z hulp bij deze processen. Indien gewenst zijn wij ook inzetbaar op locatie. In het proces is persoonlijk contact een belangrijk uitgangspunt om een optimale samenwerking neer te kunnen zetten.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U OF
UW ORGANISATIE KUNNEN BETEKENEN?

Bel 038 711 0339 of vraag een adviesgesprek aan
Persoonlijk Advies