Adviesbureau aanbestedingen


Meervoudig onderhands aanbesteden

Probid is uw partner bij Meervoudig Onderhands aanbestedingen. Bij deze procedure nodigt de aanbestedende dienst op basis van objectieve criteria een aantal (minimaal 3 en maximaal 5) gegadigden uit om en offerte in te dienen op basis van een door hem vervaardigd beschrijvend document met daarin alle relevante informatie.

Hulp nodig bij meervoudig onderhands aanbesteden? Neem contact op.

Nationaal of Europees aanbesteden

Als de opdrachten te groot zijn voor een meervoudig onderhandse procedure, maar toch onder de Europese drempelwaarden blijven, dan kunt u ervoor kiezen om alleen de Nederlandse markt te benaderen. Probid biedt advies en hulp bij deze vorm van aanbesteden. Als de opdracht boven een bepaalde drempel zit, dan moet er Europees aanbesteed worden. Dat betekent onder meer dat deze opdrachten door een opdrachtgever vooraf bekend moeten worden gemaakt in het Europese Publicatieblad. Hierdoor kunnen ondernemers uit alle EU-lidstaten inschrijven op de opdracht. Ook als u hulp kunt gebruiken bij Europese aanbestedingen, kunt u bij ons aankloppen.

Hulp nodig bij nationaal of Europees aanbesteden? Neem contact op.

Waarom een adviesbureau inschakelen bij aanbestedingen?

Deze vraag wordt ons wel eens voorgelegd. Bij het doen van aanbestedingen komen er veel (onvoorziene) zaken om de hoek kijken. Het is belangrijk om te weten hoe het spel gespeeld moet worden. Door een adviesbureau in te schakelen bij aanbestedingen worden hiaten en doublures voorkomen. Maximale effort, dat is de inzet. Wat het oplevert? Een grotere kans om de gegunde partij te worden.

Adviesbureau aanbestedingen? Kies voor Probid!

Probid is als ervaren adviesbureau op de hoogte van alle actuele wet- en regelgeving. Hierdoor behoeden wij u voor de valkuilen. Per case wordt de best passende inkoopmethodiek gekozen door de meest geschikte leverancier voor uw product of dienst te selecteren. Door slimme vraagstellingen en de klantbehoefte centraal te stellen, komt de kernbehoefte boven water. Vaak zijn er betere oplossingen dan waar in eerste instantie aan gedacht werd.

Door onze flexibele manier van werken kunnen we snel schakelen en inzet op locatie is mogelijk. Graag laten we u in een vrijblijvend adviesgesprek kennismaken met onze persoonlijke werkwijze.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U OF
UW ORGANISATIE KUNNEN BETEKENEN?

Bel 038 711 0339 of vraag een adviesgesprek aan
Persoonlijk Advies